English Version
امروز : جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
سوالات متداول

لطفا برای نمایش پاسخ بر روی سوال مورد نظر کلیک نمایید.

خیر.انتخاب واحد با تاخیر در ادامه انتخاب واحد اصلی قرار دارد و به منظور انتخاب واحد برای کسانی است که موفق به انتخاب واحد اصلی نشده ند. این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و اگر دانشجو موفق به انتخاب واحد نگردد به منزله مرخصی تحصیلی خواهدبود. دروس جدید با تشخیص مدیرگروه رشته مربوطه در حذف اضافه ارائه می شود.

با تشخیص مدیر گروه بر اساس نظرسنجی های ترم های قبل از بین اساتید مجرب اساتید تعیین می گردند. تعیین دروسی که باید ارائه شوند بر اساس چارت ترمی برای هر ترم است. زمان بندی بر اساس زمانهایی است که اساتید می توانند در دانشگاه حضور یابند. اولویت با اساتید مجرب است تا زمانهای مناسب. از دیگر اولویتهای زمانی کلاسها می توان به ترافیک کلاسهای درسی و ساعات شبانه روز اشاره کرد. اولین هدف انتخاب استاد برتر و سپس زمان مناسب برای دانشجویان است. اما اولین هدف ارجحیت دارد.

پس از اتمام انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه، اگر درسی پیشنیاز باشد که ارائه نشده است و یا دانشجوی ترم آخر باشد که درس مورد نظرش ارائه نشده باشد باید با دریافت فرم مهمان از قسمت دریافت فایل یا انتشارات و تکمیل آن ابتدا به مسول رشته سپس برای تایید به مدیر گروه مراجعه کند.

سیستم تلفن سانترال دانشگاه مجهز به انتظار تماس است. ودراین حالت که شما می فرمایید مسوول مربوطه که قصد تماس با وی را دارید. مشغول مکالمه است و به همین دلیل پس از چند بوق تماس قطع می شود در این حالت شماره های دیگر دانشگاه را امتحان کنید.

اگر پس از مهلت مقرر دانشجو با مراجعه به استاد دفاع کند از آنجاییکه تاریخ دفاع درج شده بر برگه نمره منقضی است، دانشجو ملزم به تمدید و اخذ واحد درسی پروژه یا کاراموزی بصورت مجدد می باشد و از نظر آموزش قابل قبول نیست و باید تمدید گردد.